Ortaokul Fen Bilimleri

Fen Bilimleri dersleri, öğrencilerimize, astronomi, biyoloji, fizik, kimya, yer ve çevre bilimleri ile fen ve mühendislik uygulamaları hakkında temel bilgiler kazandırırken bu alanların gündelik yaşamı doğrudan ya da dolaylı etkileyen yönlerini de gösterir. Öğrencilerimizin günlük yaşam sorunlarına ilişkin sorumluluk almaları ve bu sorunları çözmede fen bilimlerine ilişkin bilgi, bilimsel süreç becerileri ve diğer yaşam becerilerinin kullanabilmeleri hedeflenir. Anka Bilim Ortaokulunun benimsediği yaparak yaşayarak öğrenme modeli ile Fen Bilimleri derslerinin tümü laboratuvar ortamında konuya özgü materyallerle, öğrencilerimizin deneyler ve modellemeler yaparak ve konuyu yaşamın içine taşıyarak içselleştirdiği bir öğretim programı uygulanır.

Okulumuzda uygulanan Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı ile öğrencilerimizin;

  • Doğanın keşfedilmesi ve insan-çevre arasındaki ilişkinin anlaşılması sürecinde, bilimsel süreç becerilerini edinmeleri,
  • Bilimsel araştırma yaklaşımını benimseyip bu alanlarda karşılaşılan sorunlara çözüm üretmeleri,
  • Birey, çevre ve toplum arasındaki karşılıklı etkileşimi fark etmeleri; toplum, ekonomi ve doğal kaynaklara ilişkin sürdürülebilir kalkınma bilincine sahip olmaları,
  • Bilim insanlarınca bilimsel bilginin nasıl oluşturulduğunu, oluşturulan bu bilginin geçtiği süreçleri ve yeni araştırmalarda nasıl kullanıldığını anlamaları
  • Doğada meydana gelen olaylara ilişkin ilgi ve merak duymaları,

amaçlanır.

Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Call Now Button