Ortaokul Fen Bilimleri

Fen Bilimleri dersleri, öğrencilerimize, astronomi, biyoloji, fizik, kimya, yer ve çevre bilimleri ile fen ve mühendislik uygulamaları hakkında temel bilgiler kazandırırken bu alanların gündelik yaşamı doğrudan ya da dolaylı etkileyen yönlerini de gösterir.

Öğrencilerimizin günlük yaşam sorunlarına ilişkin sorumluluk almaları ve bu sorunları çözmede fen bilimlerine ilişkin bilgi, bilimsel süreç becerileri ve diğer yaşam becerilerinin kullanabilmeleri hedeflenir.

Anka Bilim Ortaokulunun benimsediği yaparak yaşayarak öğrenme yaklaşımı ile Fen Bilimleri derslerinin tümü laboratuvar ortamında, konuya özgü materyallerle işlenir. Öğrencilerimizin deneyler ve modellemeler yaparak ve konuyu yaşamın içine taşıyarak içselleştirdiği bir öğretim programı uygulanır.

Nasıl Yardımcı Olabiliriz?