Lise-Yabanci-Dil-Egitimi

Lise Yabancı Dil Eğitimi

Okulumuzda yabancı dil olarak İngilizce ve Almanca eğitimleri verilir. Birinci yabancı dil olan İngilizce eğitimi, öğrencilerimize bu dilde akıcı bir şekilde düşünme, kendini ifade etme ve iletişim kurma becerisi kazandırır. Yoğun İngilizce programının yanı sıra, Almanca eğitimi de öğrencilerimize, Avrupa dil kriterlerine uygun ve günlük hayatla birlikte akademik araştırma yapabilecek düzeyde verilir. Yurt dışında öğrenime devam edecek öğrencilerimiz, İngilizce ve Almanca için uluslararası geçerliliği olan sınavlara girebilecek donanıma ulaşarak ayrıcalık elde ederler (İngilizce için IGCSE, SAT, TOEFL, IELTS; Almanca için, Zertifikat ya da Goethe Zertifikat). Yurt dışı danışmanlık ofisimiz, öğrencilerimize gereksinim duyacakları danışmanlık desteğini sağlar.

Lisemizde verilen yoğun İngilizce ve Almanca eğitimiyle öğrencilerimiz, her ortamda etkin iletişim kurar, kendilerini yazılı ve sözlü olarak akıcı biçimde ifade eder, kendilerinden beklenen yüksek akademik standartlara hazırlanırlar.

Öğrencilerimizin yaşam boyu İngilizce ve Almanca dillerinde okuyucu olmaları, edebi analiz yapabilmeleri, analitik ve eleştirel düşünce becerilerini geliştirmeleri ve global yurttaşlık anlayışı önemli hedeflerimiz arasındadır.

8.sınıftan sonra, Lise Hazırlık Yeterlilik sınavında başarılı olan öğrenciler, Anka Bilim Koleji 9. sınıfına devam ederler. Diğer öğrenciler ise bir yıl süreli yoğun bir programla, kendilerinden beklenen yabancı dil seviyesine ulaşırlar.

Hazırlık Sınıfı

Hazırlık sınıfında, yoğun İngilizce ve Almanca eğitimi ile, öğrencilerimiz, lisedeki dil programını takip edebilecek donanıma sahip olurlar.

Hazırlık sınıfından başlayarak, edebiyat, dilbilgisi, sözlü iletişim, aşamalı kompozisyon yazma ve inceleme esasına dayalı lise yabancı dil programımızla, öğrencilerimiz, edebî metin çözümlemeleri yaparak, araştırma, yazma, çalışma becerileri, eleştirel düşünme ve okuma becerilerini geliştirirler.

Ayrıca, Hazırlık sınıfında, öğrencilerimize, araştırma çalışmalarında, bilgiye ulaşmayı kolaylaştıracak yöntemler, kaynağın güvenilirliğinin nasıl anlaşılacağı, not alma becerileri ve ulaşılan bilginin etkin bir şekilde sunumu öğretilir.

Lise İngilizce

9.sınıfta 10 saat olarak başlayan İngilizce derslerimizde, edebiyat metinlerinin ayrıntılı çözümlemeleri ile birlikte, öğrencilerimiz, dilbilim becerilerini geliştirmeye devam ederler. Bunun yanı sıra, okuduğunu anlama, aşamalarla kompozisyon yazma çalışmaları, araştırma ve düşünme becerilerinin geliştirilmesi ve düşüncelerin organizasyonu gibi konular üzerinde çalışırlar. Kompozisyon yazma sürecinde karşılaştırmalı ve tartışmalı yöntemler kullanılır. Derslerde yapılan uygulamalar, alıştırma, proje çalışmaları ve sözlü sunumlardan oluşur.

Tüm sınıf seviyelerinde yabancı dil, sadece ders içinde değil, sosyal etkinliklerde de yoğun olarak kullanılır. MUN (Model Birleşmiş Milletler), Destination Imagination, Münazara Kulübü, Gazetecilik Kulübü, İngilizce edebiyat dergisi, yazı yazma ve topluluk önünde konuşma yarışmaları, ESU, İngilizce Tiyatro, TEDX, öğrencilerimizin İngilizce olarak kendilerini ifade edebilecekleri ortamlardır.

Lise Almanca

Almanca yabancı dil programımızın temel hedefi, öğrencilerimizin bu dilde akıcı bir şekilde düşünmeleri ve kendilerini ifade etmeleri, yaşam boyu Almanca dilinde okuyucu olmaları, akademik düzeyde araştırma yapabilmeleridir. Almanca derslerimiz Lise’de 6 saat verilmektedir.

Öğrencilerimizin 12. sınıfın sonunda, Ortak Avrupa Dil Kriterlerinin belirlediği hedef ve kazanımlara göre B1+ seviyesini tamamlamış olarak mezun olmaları beklenir. Almanya ve Avusturya da tanınmış birçok üniversitenin kabulü için yeterli olan bu seviye, mezun öğrencilerimize bir ayrıcalık kazandırır. Öğrencilerimizin dil edinimleri, belirli dönemlerde uluslararası geçerliliği olan Telc Zertifikat ya da Goethe Zertifikat sınavlarıyla ölçülüp takip edilir.

Nasıl yardımcı olabiliriz?

Lütfen bir sorununuz ya da sorunuz var sa bize ulaşmaktan çekinmeyin.

Call Now Button