lise pdr

Lise PDR Çalışmaları

Psikolojik Danışma ve Rehberlik birimi olarak öncelikli amacımız; öğrencilerimizin sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimlerine rehberlik ederek, iletişim ve problem çözme becerilerini geliştirmek, var olan potansiyellerini ortaya çıkarmak ve topluma duyarlı bireyler olarak yetişmelerine yardımcı olmaktır.

Bu amaçlar doğrultusunda, önleyici, kariyer danışmanlığı ve gelişimsel rehberlik teknik ve yöntemleriyle, öğrencilerimizin kendilerini gerçekleştirmelerini hedefleyen çalışmalar yapılır. Bireysel, sınıf ve grup ortamında uygulanan bu çalışmalar, öğrenci, aile ve okulumuz arasındaki iş birliğine dayanır.

Önleyici ve Gelişimsel Rehberlik

Önleyici rehberlik, çeşitli olumsuz durumlar ortaya çıkmadan, yaşanmadan ve bu durumların birey üzerinde oluşturacağı olumsuz sonuçlar görülmeden, engellenmesine yönelik rehberlik işlevidir.

Öğrencilerin uyum düzeylerini artırarak ruh sağlığını koruma ve sürdürme becerilerini geliştirmek, duygusal rahatsızlık veya sıkıntılarının tekrarını azaltmak ve duygusal dayanıklılığı artırmayı amaçlamaktadır.

Gelişim süreklidir, bu nedenle rehberlik hizmetleri kesintisiz yapılmaktadır. Gelişimsel rehberlik çocuğun kendini anlamasına, kabul etmesine, geliştirmesine ve kendini cesaretlendirme sürecine önem verir. PDR birimimiz, öğrencinin özgüven sahibi, güçlü iletişim becerisine sahip, çevresiyle uyumlu, potansiyelini tam olarak kullanan bireyler olmalarına yönelik çalışmalar yapmaktadır.

Ortaöğretim dönemi ergenlik çağını kapsadığı için üzerinde en çok durulan ve rehberlik hizmetlerine en çok ihtiyaç duyulan dönemdir. Bu dönemde mesleki ve kişisel-sosyal rehberlik ön plandadır.

Okul olarak önleyici rehberlik kapsamında çalışılan konular:

Kişisel Sosyal Rehberlik;

Özgüven, özsaygı, iletişim, kaygıyla baş etme, problem çözme ve karar verme, amaç belirleme, plan yapma ve uygulama becerilerini kazandırmaya yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

Burada önemli olan; Ergenin olumlu kimlik kazanmasına yardımcı olacak etkinlikler yapılmasıdır. Ergenin anlama ve anlaşılma ihtiyacına cevap vermek farklı düşünme biçimlerine anlayışlı davranmak, akran gruplarının etkisinden olumlu faydalanmasını sağlamak, okulun ve sınıfın işleyişine öğrencileri katmak için çalışmalar yapılmaktadır.

Eğitsel Rehberlik:

İç-dış motivasyonun sağlanması, etkili ve verimli ders çalışma yöntem ve tekniklerinin bilinmesi, zaman yönetimi, sınava hazırlanma yöntemleri, üst öğrenim kurumları hakkında öğrencilere bilgi vermek, başarısızlığa yol açan etmenleri belirleyerek ortadan kaldırmaya çalışmak, karar verme ve seçim yapabilme becerisi üzerine çalışmalar yapılmaktadır.

Mesleki Rehberlik;

Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini keşfederek alana yönelmeleri için mesleki rehberlik envanterleri uygulanmakta, bireysel görüşmeler ile farkındalıkları arttırılmaktadır.

Meslekleri ve üst öğrenim kurumlarını daha iyi tanımaları için üniversite gezileri yapılmakta ve meslekten kişiler okulumuzda seminerler vermektedir.

Kariyer Danışmanlığı

Öğrencilerimizin mesleklere, kariyerlere, kariyer rollerine ve sorumluluklarına, kariyer kararları verme ve planlama aşamasında, serbest zaman aktiviteleri planlamalarına, kariyer yolları ve diğer kariyer gelişim aktiviteleri gibi onların gelecekleri ile ilgili çatışma ve seçim süreçlerine yönelik bireysel ve gruplarla sürdürdüğümüz danışma sürecidir.

Çalışılan konular;

Karar verme ve problem çözme becerilerini öğrenmek, Meslekleri incelemek ve mesleki tercihini belirlemek, Çalışma alışkanlıkları geliştirmek, Yaşam tarzı; ilgi ve yetenekleri ile meslek tercih ilişkisi kurmak gibi konular çalışılmaktadır.

Pandemi Dönemi PDR Çalışmaları

Pandemi sürecinde öğrencilerin zaman zaman kaygı durumu artmakta ve kendilerini ifade etmeye normalden çok daha fazla ihtiyaç duymaktadırlar. Anka Bilim Koleji Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik birimi olarak öğrencilerin bu süreçte çeşitli konular üzerinden kendilerini ortaya koyacakları, keşfedecekleri aynı zamanda duygusal, sosyal ve mesleki gelişimlerini destekleyecekleri sınıf rehberliği çalışmaları planlanmıştır.

 • Psikolojik İyi Oluş
 • Sınav Taktikleri
 • Verimli Ders Çalışma Teknikleri
 • Zaman Yönetimi
 • Üst Öğretim Kurumlarının Tanıtılması
 • Üst Öğretim Sınavlarının Tanıtılması
 • Meslek Tanıtımı ve Alan Seçimi
 • İletişim Becerileri
 • Öfke Yönetimi
 • Arkadaşlık İlişkileri

Öğrencilere Yönelik Yapılan Çalışmalar

 • İhtiyaç Analizi Yapılması
 • Öğrenci Gelişim Takibinin Yapılması
 • Sınıf Rehberlik Çalışmaları-Canlı Dersler
 • Öğrencilerle Online Bireysel Görüşmeler
 • Meslek Tanıtım Günleri
 • Kendini Tanıma ve Mesleki Farkındalık Çalışmaları- Online Envanterlerin Uygulanması
 • Akademik ve Sosyal Uyum Çalışmaları
 • Velilerle Bireysel Görüşmeler
 • Veli Öğrenci Bültenleri
 • Veli Bilgilendirme Çalışmaları
 • Değerler Çalışması

Nasıl yardımcı olabiliriz?

Lütfen bir sorununuz ya da sorunuz var sa bize ulaşmaktan çekinmeyin.