Lise-Gelisim-Atolyeleri

Lise Gelişim Atölyeleri ve Kulüplerimiz

Okullarımızda, öğrenme, sınıf içi eğitim süreciyle sınırlı değildir. Akademik programlarımızın yanı sıra, öğrencilerimiz, yetenekleri ve hedefleri doğrultusunda gelişim atölyeleriyle de desteklenirler. Öğrencilerimizin bireysel yeteneklerini pekiştiren, ilgi duydukları alanlarda çalışmalar yapmalarına imkân tanıyan gelişim atölyelerimiz, sosyal, kültürel, sportif alanlarda geniş bir seçenek yelpazesine sahiptir.

MUN (Model Birleşmiş Milletler/ Model United Nations)

Birleşmiş Milletler’in küresel sorunları ele alma, tartışma ve çözüm yolları üretme tarzını model olarak uygulayan MUN, öğrencilerimize bir sorunu yabancı dilde tartışma olanağı veren, uluslararası bir organizasyondur.

EYP (Avrupa Gençlik Parlamentosu/ European Youth Parliament)

Avrupa ülkelerinde yaşayan gençlerin yer aldığı uluslararası bir eğitim programı olan EYP, öğrencilerimize, MUN da olduğu gibi, yabancı bir dilde sorunları ifade etme olanağı sunarak, onları, kültürel farklılıklara saygılarını pekiştiren periyodik konferanslara hazırlar.

DI (Destination Imagination)

Destination Imagination çalışmalarında yer alan öğrencilerimiz, proje tabanlı öğrenme ortamı içinde, bir soruna çözüm bulma, bir hayali gerçeğe dönüştürme gibi etkinlikleri ekip halinde uygular. Öğrencilerimiz, ulusal ve uluslararası düzeyde DI yarışmalarına katılma fırsatı da bulurlar.

Green Team

Çevre sorunlarına duyarlı olan ve bu konuda çalışmak isteyen öğrencilerimiz, çevre ile ilgili etkinliklerde yer alabileceği, projeler üretebileceği bir birikim ve ortam edinir.

Münazara

Münazara etkinlikleri, öğrencilerimize, bir konuda tez ve karşı tez üretme, argüman geliştirme ve tartışma becerisi kazandırır; ulusal ve uluslararası yarışmalarda, düşüncelerini ortaya koyma ve savunma deneyimi yaşatır.

Akıl Oyunları

Herhangi bir konuya odaklanmayı, üzerinde düşünmeyi ve farklı çıkış yolları aramayı seven öğrencilerimizin problem çözme becerisini ve yaratıcılığı geliştiren etkinlikler uygulanır.

Liderlik ve Girişimcilik

21.yüzyılın temel yetkinlikleri arasında yer alan liderlik ve girişimcilikle ilgili çalışmalar; öğrencilerimize, farklı durumlar karşısında inisiyatif almalarını, kariyer planlamaya dair farkındalık oluşturmalarını ve var olmak istedikleri alanlar için özgüvenli karar vermelerini sağlayacak liderlik ve girişimcilik ruhunu aşılamayı hedefler.

Üretim Atölyesi (Makers)

Bir ürün tasarlama ve üretmeye dayalı etkinlikleri seven öğrencilerimizin el becerilerini geliştirebilecekleri, tasarlanan ürünün niteliğine göre, kodlama ve Arduino uygulamaları yapabileceği bir öğrenme ortamı sağlar.

Müzik Kulübü

Öğrencilerimizin müzik kültürünü ve diledikleri alanda müzik yeteneklerini geliştirebilecekleri, okul içi ve dışı yarışmalarla kültürel etkinliklere hazırlanabilecekleri bir etkinlik ortamı sunar.

Spor Kulübü

Öğrencilerimizin spor kültürünü ve diledikleri spor dallarında kendilerini geliştirebilecekleri, okul içi ve dışı turnuvalara hazırlanabilecekleri olanakları sağlar.

Nasıl yardımcı olabiliriz?

Lütfen bir sorununuz ya da sorunuz var sa bize ulaşmaktan çekinmeyin.