Lise Türk Dili ve Edebiyatı

Türk Dili ve Edebiyatı derslerimizin temel hedefi, öğrencilerimizin, Türk edebiyatının önemli eserleri aracılığıyla; Türkçenin anlatım zenginliğini kavramalarını, güçlü bir edebî birikim ve beğeniye sahip olmalarını ve temel dil becerilerini en üst düzeyde edinmelerini sağlamaktır. Öğrencilerimiz, bu derslerde, Türk edebiyatı ile birlikte dünya edebiyatının da köşe taşı eserlerini de tanır ve yorumlar.

Öğrencilerimizin dinleme, okuma, yazma ve konuşma stratejilerini doğru ve uygun şekilde kullanmaları hedeflenir. Yapılan çalışmalarla, kendilerini doğru ifade etmeleri ve eleştirel okuma becerilerini geliştirerek okuma alışkanlığı kazanmaları sağlanır.

Türk Dili ve Edebiyatı derslerimizde, dört temel dil becerisinin yanı sıra, bilgi ve medya okuryazarlığı, eleştirel düşünme, görsel okuryazarlık, iletişim ve iş birliği, yaratıcı düşünme becerileri gibi çağın gerektirdiği farklı okuma yollarını kazandırmaya dönük sınıf içi ve sınıf dışı uygulamalar yapılır.

Nasıl Yardımcı Olabiliriz?