Lise Türk Dili ve Edebiyatı

Türk Dili ve Edebiyatı derslerinin temel hedefi, öğrencilerimizin; Türk edebiyatının önemli eserleri aracılığıyla, Türkçenin anlatım zenginliğini kavramalarını, güçlü bir edebî birikim ve beğeniye sahip olmalarını ve temel dil becerilerini en üst düzeyde edinmelerini sağlamaktır. Öğrencilerimiz, Türk edebiyatının yanı sıra dünya edebiyatının köşe taşı eserlerini de tanır ve yorumlar.

Öğrencilerimizin dinleme, okuma, yazma ve konuşma stratejilerini doğru ve uygun şekilde kullanmaları; kendilerini doğru ifade etmeleri ve eleştirel okuma becerilerini geliştirerek okuma alışkanlığı kazanmaları açısından önemlidir.

Türk Dili ve Edebiyatı derslerimizde, dört temel dil becerisinin yanı sıra, bilgi okuryazarlığı, eleştirel düşünme, görsel okuryazarlık, iletişim ve iş birliği, medya okuryazarlığı, yaratıcı düşünme becerileri gibi çağın gerektirdiği farklı okuma yollarını kazandırmaya dönük sınıf içi ve sınıf dışı uygulamalar yapılır.

Okulumuzda uygulanan Türk Dili ve Edebiyatı Programı ile öğrencilerimizin;

  • Edebî metinler aracılığıyla Türkçenin inceliklerini, Türk edebiyatının tarih içinde gösterdiği değişim ve gelişimi tanımaları,
  • Türk edebiyatına ait eserler aracılığıyla ahlaki, kültürel ve evrensel değerleri anlamaları,
  • Çeşitli kaynaklardan elde ettikleri bilgileri, soruları cevaplamak, çözüm önerileri üretmek, bulgularını paylaşarak, analiz etmeleri ve değerlendirmeleri,
  • Edebiyatın doğasını, işlevini, birey ve toplum için önemini kavramaları,

amaçlanır.

İngilizce

Lisemizde verilen yoğun İngilizce eğitimiyle öğrencilerimiz, her ortamda etkin iletişim kurar, kendilerini yazılı ve sözlü olarak akıcı biçimde ifade eder, kendilerinden beklenen yüksek akademik standartlara hazırlanırlar.

Öğrencilerimizin yaşam boyu İngilizce dilinde okuyucu olmaları, edebi analiz yapabilmeleri, analitik ve eleştirel düşünce becerilerini geliştirmeleri, takım çalışmasına yatkınlık ve global yurttaşlık anlayışı önemli hedeflerimiz arasındadır. Tüm bu edinimlerle, öğrencilerimiz, IGCSE, A Level, SAT, TOEFL, IELTS gibi uluslararası tanınırlığı ve geçerliği olan sınavlara girerek yüksek öğrenimlerine seçkin kurumlarda devam etme şansı elde ederler.

8.sınıftan sonra, Lise Hazırlık Yeterlilik sınavında başarılı olan öğrenciler, Anka Bilim Koleji 9. sınıfına devam ederler. Diğer öğrenciler ise bir yıl süreli yoğun bir programla, kendilerinden beklenen yüksek akademik standartlara hazırlanır.

Hazırlık Sınıfında İngilizce

Hazırlık sınıfında, haftada 23 saat verilen İngilizce eğitimi ile, öğrencilerimiz, lisedeki İngilizce programını takip edebilecek donanıma sahip olurlar. Edebiyat, dilbilgisi, sözlü iletişim, aşamalı kompozisyon yazma ve inceleme esasına dayanan İngilizce derslerimizde, öğrencilerimiz, edebî metin çözümlemeleri yaparak, araştırma, yazma, sözlü iletişim, çalışma becerileri, eleştirel düşünme ve okuma becerilerini geliştirirler. Ayrıca, Hazırlık sınıfında, öğrencilerimize, araştırma çalışmalarında, bilgiye ulaşmayı kolaylaştıracak yöntemler, kaynağın güvenilirliğinin nasıl anlaşılacağı, etkin not alma becerileri ve ulaşılan bilginin etkin bir şekilde sunumu öğretilir.

9-12.sınıflarda İngilizce

9.sınıfta 10 saat olarak başlayan İngilizce derslerimizde, edebiyat metinlerinin ayrıntılı çözümlemeleri ile birlikte, öğrencilerimiz, dilbilim becerilerini geliştirmeye devam ederler. Bunun yanı sıra, okuduğunu anlama, edebi analiz, aşamalarla kompozisyon yazma çalışmaları, araştırma ve düşünme becerilerinin geliştirilmesi ve düşüncelerin organizasyonu gibi konular üzerinde çalışırlar. Kompozisyon yazma sürecinde karşılaştırmalı ve tartışmalı yöntemler kullanılır. Derslerde yapılan uygulamalar, alıştırma, proje çalışmaları ve sözlü sunumlardan oluşur.

Tüm sınıf seviyelerinde yabancı dil, sadece ders içinde değil, sosyal etkinliklerde de yoğun olarak kullanılır. MUN (Model Birleşmiş Milletler), Destination Imagination, Münazara Kulübü, Gazetecilik Kulübü, İngilizce edebiyat dergisi, yazı yazma ve topluluk önünde konuşma yarışmaları, ESU, İngilizce Tiyatro, TEDX, öğrencilerimizin İngilizce olarak kendilerini ifade edebilecekleri ortamlardır.

Almanca

Almanca yabancı dil programımızın temel hedefi, öğrencilerimizin bu dilde akıcı bir şekilde düşünmeleri ve kendilerini ifade etmeleri, yaşam boyu Almanca dilinde okuyucu olmaları, akademik düzeyde araştırma yapabilmeleridir. İlkokulda 3 saat olarak başlayan Almanca derslerimiz Ortaokul ve Lise’de 4 saat, Lise Hazırlık sınıfında 6 saat verilmektedir.

Öğrencilerimizin 12. sınıfın sonunda, Ortak Avrupa Dil Kriterlerinin belirlediği hedef ve kazanımlara göre minumum B1+ seviyesini tamamlamış olarak mezun olmaları beklenir. Almanya ve Avusturya da tanınmış birçok üniversitenin kabulü için yeterli olan bu seviye, mezun öğrencilerimize bir ayrıcalık kazandırır. Öğrencilerimizin dil edinimleri, belirli dönemlerde uluslararası geçerliliği olan Telc Zertifikat ya da Goethe Zertifikat sınavlarıyla ölçülüp takip edilir.

Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Call Now Button