Lise Matematik Dersi

Matematik dersimizde oluşturduğumuz öğrenme ortamları ile öğrencilerimizin kendi potansiyellerini tanıyarak en üst düzeyde kullanabilmeleri; durumlar karşısında, eleştirel düşünme ve analitik bakış açısı kazanmaları hedeflenir.

Okulumuzda uygulanan Matematik Programı ile öğrencilerimizin;

  • Problemlere farklı açılardan bakarak problem çözme becerilerini geliştirmeleri,
  • Matematiksel düşünme ve uygulama becerileri kazanmaları,
  • Matematiği doğru, etkili ve faydalı bir şekilde kullanmaları,
  • Matematiğe ve matematik öğrenimine değer vermeleri,
  • Matematiğin tarihsel gelişim süreci ile gelişimine katkı sağlayan bilim insanlarını ve onların çalışmalarını tanımaları,
  • Hayatta karşılaştıkları bir sorunun onlar için problem olup olmadığına dair bakış açısı geliştirip belli bir bilgi düzeyine ulaşmaları

amaçlanır.

Nasıl Yardımcı Olabiliriz?