Lise Coğrafya Dersi

Yerel, bölgesel, ulusal ve küresel ölçekteki etkileşimler, sadece beşerî süreçler açısından değil, doğal süreçler açısından da önemlidir. Zaman-mekân yakınlaşması dolayısıyla, günümüzde, dünyanın herhangi bir yerinde oluşan çevre sorunları, farklı ölçeklerde birçok yerde etkisini hissettirmektedir.

Öğrencilerimizin farkındalıklarını arttırmak amacıyla; coğrafya derslerimizde coğrafi gözlem, arazide çalışma, coğrafi sorgulama, zamanı algılama, değişim ve sürekliliği algılama, harita becerileri, tablo, grafik, diyagram hazırlama ve yorumlama, kanıt kullanma becerileri kazandırılır.

Okulumuzda uygulanan Coğrafya Programı ile öğrencilerimizin;

  • Coğrafya biliminin temel kavram, kuram ve araştırma yöntemlerini kullanarak araştırmalar yapması ve sonucunu raporlaştırması,
  • İnsan-doğa ilişkisi çerçevesinde, coğrafi becerileri kazanması, evrene ait temel unsurları hayatla ilişkilendirmesi,
  • Doğal ve beşerî sistemlerin işleyiş ve değişimini kavraması,
  • Yakın çevresinden başlayarak ülkesine ve dünyaya ait mekânsal değerleri anlama ve bu değerlere sahip çıkma bilinci geliştirmesi,
  • Ekosistemin işleyişine yönelik sorumluluk bilinci kazanması,
  • Doğa ve insanın uyumlu birlikteliği ve sürekliliği için mekânsal planlamanın önemini kavraması,
  • Doğal ve beşerî kaynakların kullanımında tasarruf bilinci geliştirmesi, doğal ve beşerî sistemlerin yerel ve küresel etkileşim içinde işleyişini anlamlandırması,
  • Doğal afetler ve çevre sorunlarını değerlendirerek bunlardan korunma ve önlem alma yollarına yönelik uygulamalar geliştirmesi,
  • Coğrafi birikim ve sentez ülkesi olan Türkiye’nin bölgesel ve küresel ilişkiler açısından konum özelliklerini kavrayarak ülkemizin sahip olduğu potansiyelin bilincine varması,

amaçlanır.

Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Call Now Button