Anka-Bilim-Lise-2

İncek Lise

Okulumuz, öğrencilerinin akademik ve bireysel yetkinliklerini geliştirerek, hayallerine ulaşmalarına destek olacak güçlü bir eğitim ortamı sunar.

Okulumuzun bilimsel gelişmelere açık, dünyadaki ilerlemeleri takip eden, bireysel ve toplumsal farklılıklara saygılı, yenilikçi yaklaşımı sayesinde, öğrencilerimiz, iletişim becerileri güçlü, çözüm odaklı, topluma faydalı olma bilinciyle hareket eden, dünya insanları olarak yetişir.

“Gençliği yetiştiriniz. Onlara bilim ve kültürün olumlu fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız.”

Mustafa Kemal Atatürk

Kendine güven, liderlik ve farklı bakış açıları…

Akademik programlarımızın yanı sıra, öğrencilerimiz, yetenekleri ve hedefleri doğrultusunda gelişim atölyeleriyle desteklenirler. Bireysel yeteneklerini pekiştiren, ilgi duydukları alanlarda çalışmalar yapmalarına imkân tanıyan gelişim atölyelerimiz, sosyal, kültürel, sportif alanlarda geniş yelpazeye sahiptir.

Öğrencilerimiz, MUN (Model United Nations), DI (Destination Imagination), Akıl Oyunları, Üretim Atölyesi, Sanat Atölyesi gibi farklı ilgi alanlarına yönelik atölye çalışmalarıyla gelecekte fark yaratmalarına yardımcı olacak bilgi ve beceriler kazanırlar.

Beni üniversiteye sadece okulum hazırlar

Üniversiteye hazırlık süreci, başka herhangi bir desteğe gerek kalmaksızın, tümüyle okulumuzda yürütülür. Öğrencilerimiz, 11 ve 12. sınıflarda, programda yer alan derslerinin yanı sıra, üniversiteye hazırlık konusunda uzmanlaşmış öğretmenlerce, ayrıca yürütülecek özel bir hazırlık programıyla sınava hazırlanırlar.

Üniversite hazırlık derslerini okulda tamamlayan bir öğrenci; ders tekrarı, soru çözümü ve dinlenme için yeterli zaman ayırabileceği etkili ve dengeli bir hazırlık süreci ile yüksek başarıyı yakalar.

İngilizce bilmek ayrıcalık, Almanca bilmek fark yaratır

Avrupa dil kriterlerine uygun, yoğun İngilizce ve Almanca programlarımızla, öğrencilerimize bu dillerde akıcı bir şekilde düşünme, kendini ifade etme, iletişim kurma becerisi ve akademik araştırma yapabilecek düzeyde dil hakimiyeti kazandırılır.

Öğrenimine yurt dışında devam etmek isteyen öğrencilerimiz, İngilizce ve Almanca için uluslararası geçerliliği olan sınavlara girebilecek donanıma ulaşarak ayrıcalık elde ederler (İngilizce için IGCSE, A Level, SAT, TOEFL, IELTS; Almanca için, Zertifikat ya da Goethe Zertifikat).

Yurt dışında eğitimini sürdürmek isteyen öğrencilerimiz için üniversite ve program seçimi gibi konularda danışmanlık hizmeti vermek üzere kurulan Yurt Dışı Danışmanlık Ofisi, karar aşamasından itibaren, gerekli sınavlara hazırlık, okul seçimi ve başvuru süreçlerinin tamamlanması konularında destek verir.

Sesinizi duyuyoruz…

Topluma hizmet etme, öğrencilerimizin aidiyet, empati, sorumluluk ve problem çözme becerilerini pekiştirir. Bu anlayışla, tüm kademelerde, öğrencilerimizin sosyal fayda bilincine sahip olmaları ve projelerde gönüllü görev almaları hedeflenir.

Her öğrencimiz, sorunlar karşısında inisiyatif almaya ve çözüm üretmeye yatkın olması için toplum hizmetlerine yönlendirilir. Öğrencilerimiz, ekip halinde çalışarak çözümüne katkı yapabilecekleri bir sorunu veya ihtiyacı belirler, çözümü planlar ve uygularlar. Ayrıca, sosyal sorumluluk projelerine destek veren sivil toplum kuruluşları ve belediyelerle iş birliği yapılır.

Çocuğunuzun geleceğini değiştirecek tanışma…

Çocuğunuzun potansiyelini en iyi kullanacağı alanları belirlemek, doğru meslek seçiminde  yardımcı olmak ve hedeflerine ulaşmalarını sağlamak için sizleri de aramıza katılmaya bekliyoruz.

Nasıl yardımcı olabiliriz?