anaokulu-yeni-4

Zenginleştirici Etkinlikler

Gezi-Gözlem

Öğrencilerin araştırma, problem çözme ve olayı yerinde gözlemleme yolu ile doğrudan ve anlamlı öğrenme gereksinimlerini karşılama amacı ile geziler planlanır. Planlanan geziler bir yandan öğrencilerimizin yaşadıkları çevreyi tanımalarına, bir yandan da eğitim programına alınan kazanımlara ulaşmalarına ve kavramları öğrenmelerine ortam hazırlar.

Yaşayan Bahçe

Öğrenciler tarafından çeşitli bitkilerin yetiştirilmesi, onların yeni bilgiler kazanmasına, yeni ilgi alanlarının ortaya çıkmasına olanak sağlar. Bu etkinlikler, öğrencilerin bitkileri tanımalarını, incelemelerini ve nasıl yetiştikleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlayarak gözlem yapmalarını kolaylaştıran bir çalışmadır. Tükettiğimiz ürünlerin nasıl bir yolculuktan geçerek geldiğini birinci elden deneyimleme şansı bulmak onlara bilinçli tüketimi de farkettirir.

Demokrasi Oyunları

Öğrencilerimizin kendi beklentileri ve bakış açıları doğrultusunda fikirlerini ortaya koymaları, diğerlerinin fikirlerini fark etmeleri adına uygulanan bir çalışmadır. Her ay belirlenen bir rutin ve konu kapsamında demokrasi oyunları sınıflarımızda yer bulur. Kendi hakları kadar başkalarının haklarına da saygılı bireyler olma yolunda öğrencilerimizin farkındalık kazanmaları sağlanır.

Özel Gün Etkinlikleri

Okulumuzda her gün özeldir. Özel Anka Bilim Anaokulunda öğrencilerimizin bu duyguyla, okula her gün yeni bir merak ve heyecanla gelmeleri hedeflenir. Bu amaçla, öğrencilerimizin deneyimlerini daha zengin yaşantılara dönüştürebilecekleri özel gün etkinlikleri planlanır ve kutlanır.

GEMS (Great Exploration in Math and Science) Uygulamaları

Araştırmalar, erken yaşlarda verilen fen ve matematik eğitiminin çocukların temel kavramları öğrenmelerinde ve okula hazırbulunuşlukla ilgili becerilerinin kazanılmasında büyük öneme sahip olduğunu göstermektedir.

Bu düşünceden hareketle GEMS Eğitim Yaklaşımı programımızda önemli bir yer teşkil etmektedir. Great Exploration in Math and Science sözlerinin kısaltması olan GEMS kelimesi, Türkçe olarak Fen ve Matematikte Büyük Gelişmeler şeklinde çevrilmiştir. Bu program California Üniversitesi Lawrence Bilim Merkezinde oluşturulmuştur. Sürekli gelişime açık, etkili, esnek ve kaliteli olan GEMS Programı sayesinde heyecan verici fen ve matematik etkinlikleri sınıflara taşınır.

STEAM (Science Technology Engineering Art Mathematics) Uygulamaları

STEAM, öğrencilerimizin günlük yaşamda karşılaştıkları sorunlara, ellerindeki materyallerle çözüm üretmelerini sağlayan bir 21. yüzyıl öğrenme modelidir. Grup çalışmasıyla işbirliğini öğrenen, iletişimi güçlenen, kritik çözümler üretip farklı yollar arayabilen, yenilik yapabilen, kendine güvenen ve geleceğin mesleklerine hazır bireyler yetiştirmek STEAM’in ilkesidir.

Okulöncesi eğitimde STEM/STEAM eğitim programında;

  • Bilme/anlama
  • Beceriler
  • Yaratma
  • Duygular

olmak üzere dört temel öğrenme becerisi yer alır.

Öğrencilerimizin bu becerilerle, günlük yaşamlarında karşılaştıkları yeni kavramları ilişkilendirmeleri hedeflenir.

Filozof Çocuk Etkinlikleri

Özel Anka Bilim Anaokulunda öğrencilerimizin eleştirel, yaratıcı ve birlikte düşünme becerilerini geliştirebilmek için çocuklar için felsefe etkinlikleri gerçekleştirilir.

Öğrencilerimiz, bilgi alıcısı, yüklenicisi konumundan çıkıp, bilgi üreticisi olmaları için desteklenir. Bazen oyunların içinden bazen de okuduğumuz hikâyenin içinden çıkan konular felsefe konularımızı oluşturur.

Ayrıca Eko Okul çalışmaları ve Minik Tema etkinlikleri de programımız içinde yer alır. 

Mutfakta Bilim Etkinlikleri

Anaokulumuz için bilimin en eğlenceli hali mutfakta can bulur. Öğrencilerimiz günlük yaşamda kullandıkları, yedikleri ya da gördükleri malzemelerle keyifli keşif anlarını mutfakta yaşarlar. Mutfak etkinlikleri anaokulu etkinliklerimizin vazgeçilmez bir parçasıdır.

Nasıl yardımcı olabiliriz?