tanitim-gunleri-825x350-1

Eğitim Yaklaşımımız

Anaokulumuz erken çocukluk döneminde kabul görmüş yaklaşımları da temel alan bir akademik yapı üzerine kurulmuştur.

Piaget der ki; “Bilgi, kişinin nesnelerle olan ilişkilerinden doğar”. Montessori, Reggio, Waldorf, vb. yaklaşımların hepsi Piaget’nin bu öğretisini temel alır.

Bu anlayışla, Anka Bilim koleji anaokulumuzda somut materyallerle ve gerçek yaşantıyla ilişkilendirilmiş ortamlar öğrencilerimizle paylaşılır.

  • Çocukların ne öğrenmesini istiyoruz?
  • Çocuklar en iyi nasıl öğrenir?
  • Çocukların ne öğrendiğini nasıl anlarız?

Soruları öğretim programlarımızın ölçme ve değerlendirme süreçlerinde bize yol gösterir.

Okul öncesi eğitim programı, öğrencilerin yaş gelişim özelliklerini desteklemesinin yanı sıra tüm gelişim alanlarını da bütüncül olarak gören destekleyici ve önleyici boyutları olan çok yönlü bir program olma özelliği taşır.

Programda yer alan kazanımlara, sorgulama temelli eğitim modelinden hareketle, diğer erken çocukluk dönemi eğitim yaklaşımlarını da mozaik bir yapıda kullanarak ve öğrenci ihtiyacını merkeze alarak ulaşılır. Bu bakış açısı içinde daha çok katılımlı öğrenme için mükemmel fırsatlar yaratılması hedeflenir.

Her öğrenci, kendi potansiyeli doğrultusunda kendine güvenen, iletişim becerileri güçlü, yapabileceklerinin farkında bireyler olarak yetişir.

Bir işi yapmanın tek yolu yoktur.  Bu söz eğitim yaklaşımımız içinde geçerlidir. Önemli olan her bir öğrenci için doğru yolun bulunmasıdır.

Bu doğrultuda anaokulumuzda eğitim yaklaşımımızın olmazsa olmazları şunlardır:

  • Merak
  • Oyun
  • Doğa
  • Araştırma
  • Gözlem
  • Keşif
  • Farklılaştırma

Anaokulumuzda Bir Gün

Özel Anka Bilim Anaokulunda gün erken başlar.

Güne merhaba etkinliği ile başlayan rutinimiz, yarım gün İngilizce, yarım gün Türkçe yaklaşımı ile gerçekleştirilen sınıf etkinlikleri, her biri alanında uzman öğretmenler tarafından yürütülen branş dersleri, açık hava etkinlikleri ve zenginleştirici etkinliklerle tüm gün devam eder.

Oyun temelli

Öğrenci merkezli öğrenme modelinin ön planda tutulduğu anaokulumuzda oyun temelli çalışmalar planlanır.

Merak odaklı

Merak tüm çalışmaların odağında yer alır. Öğrencinin ilgi, yetenek ve deneyimlerinden yola çıkarak süreç yapılandırılır.

Sorgulamaya dayalı

Öğrencilerin sorgulama ve kendini ifade etme becerilerini desteklemek amacıyla felsefe çalışmalarına yer verilir. Öğrenciler belirli bir konuya odaklanarak, yaratıcı bir şekilde düşünmeye ve fikrini açıkca ifade etmeye yönlendirilirler.

Gözlem- değerlendirme

Planlanan çalışmaların sonuçları sürecin her aşamasında değerlendirilerek, gözlemler ve somut kanıtlar doğrultusunda bir sonraki adım planlanır.

Öğrencilerin bilgiyi ezberlemesi değil, anlaması ve anladıklarını yaşantılarında kullanmaları önemlidir.

Görsel düşünme stratejilerinin en az eleştirel düşünme, iletişim ve okuryazarlık kadar önemli olduğu gerçeğinden hareket ile sanat etkinliklerine önem verilir.

Pozitif sınıf yönetimi bakış açısı ile öğrencilerimiz, duygusal zekalarının desteklendiği, öz farkındalıkları yüksek, oto kontrolleri yaş düzeylerine uygun gelişmiş, empati becerisi kazanmış ve iletişim becerilerine sahip bireyler olarak gelişirler.

Öğretmen ile öğrenci arasında oluşacak olumlu iletişim kurallardan daha çok önem taşır.

Yabancı Dil Yaklaşımımız

Okulumuzdaki tüm İngilizce programı dünya genelinde ögrencilerin dil yeteneğini tanımlamak için kullanılan Ortak Avrupa Dil Referans Çerçeve Programı – CEFRL (Common European Framework of Reference for Languages) dikkate alınarak hazırlanmıştır.

ANAOKULU (Half & Half)
3 YAŞ 4 YAŞ 5 YAŞ
12 + 3 13 + 3 13 + 3

(*) +3 ders native öğretmenlerce yürütülür.

İngilizce Eğitim Yaklaşımımız

Anaokulu

Okul öncesi sınıflarında günlük ders programı, sınıf öğretmeni ve İngilizce öğretmeni tarafından yarımşar gün olarak paylaşılır (Half&Half). İngilizce dersleri (Anadili Türkçe olan ve olmayan) iki İngilizce öğretmeni tarafından yürütülür. Her iki öğretmenin hazırladığı sınıflandırılmış materyaller ilgi alanlarına göre yapılandırılmış etkinlikler ile öğrencilerimizin sözel iletişim becerileri geliştirilir.

Uygulanacak tüm etkinlikler görsel, işitsel ve kinestetik gibi zekâ türlerine göre çeşitlendirilmektedir. Öğrenci merkezli derslerimizde, öğrencilerimiz yaratıcılıklarını ve hayal güçlerini geliştirecek sınıf içi oyunlar, hikâye anlatımları ve canlandırmalar önemli rol oynamaktadır.

Öğrencilerimizin akademik gelişimleri yıl boyunca gözlem, paylaşım, portfolyo sunumları gibi yöntemlerle izlenir, değerlendirilir ve geri bildirimler ile tam öğrenmenin sağlanması amaçlanır.

Nasıl yardımcı olabiliriz?

Call Now Button