İlkokul Sosyal Bilgiler

Sosyal Bilgiler derslerimiz; öğrencilerimizin gerekli beceri, bilgi ve kavramları kazanmalarını sağlayacak örnek olay incelemesi, sonuç çıkarma, geri plandaki düşünceleri belirleme, slogan bulma, görsel imge oluşturma, kavram haritası hazırlama vb. etkinliklerle yapılandırılır. Derslerimizde; Atatürk ilkeleri ve inkılâplarını benimsemiş, Türk tarihini ve kültürünü kavramış, temel demokratik değerlerle donanmış, insan haklarına saygılı, yaşadığı çevreye duyarlı, bilgiyi deneyimlerine göre yorumlayıp sosyal ve kültürel bağlam içinde değerlendiren, haklarını ve sorumluluklarını bilen dünya vatandaşları yetiştirmek amaçlanır.

Nasıl yardımcı olabiliriz?