İlkokul Görsel Sanatlar

Öğrencilerimizin gelecekte, sanatı yaşantılarının içerisine dahil ederek, özgün bir bakış açısına sahip, kültür-sanat etkinliklere katılmaktan zevk alan, sanat eserlerine değer veren, sanatçılarla paylaşımlarda bulunabilen bireyler olmaları amaçlanır. Bu amaç doğrultusunda, Görsel Sanatlar derslerimizde, öğrencilerimizin hayallerinin peşinden gitmeleri özendirilerek duygu, düşünce, izlenim, algı ve yaratıcılıklarını estetik bir yolla ifade etmelerini sağlayacak,  yaratıcı düşünme ve üretim yeteneği kazandıracak uygulamalar yapılır.

Nasıl yardımcı olabiliriz?