ortaokul pdr

Ortaokul PDR Çalışmaları

Psikolojik Danışma ve Rehberlik birimi olarak öncelikli amacımız; öğrencilerimizin sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimlerine rehberlik ederek, iletişim ve problem çözme becerilerini geliştirmek, var olan potansiyellerini ortaya çıkarmak ve topluma duyarlı bireyler olarak yetişmelerine yardımcı olmaktır.
Bu amaçlar doğrultusunda, önleyici ve gelişimsel rehberlik teknik ve yöntemleriyle, öğrencilerimizin kendilerini gerçekleştirmelerini hedefleyen çalışmalar yapılır. Bireysel, sınıf ve grup ortamında uygulanan bu çalışmalar, öğrenci, aile ve okulumuz arasındaki iş birliğine dayanır.

Önleyici ve Gelişimsel Rehberlik

Önleyici rehberlik, çeşitli olumsuz durumlar ortaya çıkmadan, yaşanmadan ve bu durumların birey üzerinde oluşturacağı olumsuz sonuçlar görülmeden, engellenmesine yönelik rehberlik işlevidir.

Öğrencilerin uyum düzeylerini artırarak ruh sağlığını koruma ve sürdürme becerilerini geliştirmek, duygusal rahatsızlık veya sıkıntılarının tekrarını azaltmak ve duygusal dayanıklılığı artırmayı amaçlamaktadır.

Gelişim süreklidir, bu nedenle rehberlik hizmetleri kesintisiz yapılmaktadır. Gelişimsel rehberlik çocuğun kendini anlamasına, kabul etmesine, geliştirmesine ve kendini cesaretlendirme sürecine önem verir. PDR birimimiz, öğrencinin özgüven sahibi, güçlü iletişim becerisine sahip, çevresiyle uyumlu, potansiyelini tam olarak kullanan bireyler olmalarına yönelik çalışmalar yapmaktadır.

Rehberlik kapsamında çalışılan konular:

Kişisel Sosyal Rehberlik;

Özgüven, özsaygı, iletişim, kaygıyla baş etme, problem çözme ve karar verme, amaç belirleme, plan yapma ve uygulama becerilerini kazandırmaya yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

Eğitsel Rehberlik

İç-dış motivasyonun sağlanması, etkili ve verimli ders çalışma yöntem ve tekniklerinin bilinmesi, zaman yönetimi, sınava hazırlanma yöntemleri, üst öğrenim kurumları hakkında öğrencilere bilgi vermek, başarısızlığa yol açan etmenleri belirleyerek ortadan kaldırmaya çalışmak, karar verme ve seçim yapabilme becerisi üzerine çalışmalar yapılmaktadır.

Mesleki Rehberlik;

Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini keşfederek alana yönelmeleri için mesleki rehberlik envanterleri uygulanmakta, bireysel görüşmeler ile farkındalıkları arttırılmaktadır.

Meslekleri ve üst öğrenim kurumlarını daha iyi tanımaları için üniversite gezileri yapılmakta ve meslekten kişiler okulumuzda seminerler vermektedir.

Pandemi Dönemi Pdr Çalışmaları

Pandemi sürecinde öğrencilerin zaman zaman kaygı durumu artmakta ve kendilerini ifade etmeye normalden çok daha fazla ihtiyaç duymaktadırlar. Anka Bilim Koleji Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik birimi olarak öğrencilerin bu süreçte çeşitli konular üzerinden kendilerini ortaya koyacakları, keşfedecekleri aynı zamanda duygusal ve sosyal gelişimlerini destekleyecekleri sınıf rehberliği çalışmaları yapılmıştır.

 • Duygularımız
 • Psikolojik İyi Oluş
 • Sınav Taktikleri
 • Verimli Ders Çalışma Teknikleri
 • Sağlıklı Yaşam
 • Bilinçli Teknoloji Kullanımı,
 • Benlik Saygısı ve Benlik Algısı

Öğrencilere Yönelik Yapılan Çalışmalar

 • İhtiyaç Analizi
 • Öğrenci Gelişim Takibi
 • Sınıf Rehberlik Çalışmaları-Canlı Dersler
 • Öğrencilerle Online Bireysel Görüşmeler
 • Meslek Tanıtım Günleri
 • Kendini Tanıma ve Mesleki Farkındalık Çalışmaları- Online Envanterlerin Uygulanması
 • Akademik ve Sosyal Uyum Çalışmaları,
 • Velilerle Bireysel Görüşmeler
 • Veli Öğrenci Bültenleri
 • Veli Bilgilendirme Çalışmaları
 • Değerler Çalışması

Nasıl yardımcı olabiliriz?