Ortaokul Türkçe Dersi

Türkçe derslerimizin temel hedefi, öğrencilerimizin yaşam boyu kullanacakları temel dil becerilerini geliştirerek etkin ve etkili bir şekilde kullanabilmelerini sağlamaktır. Öğrencilerimizin bulundukları her ortamda kendi düşüncesini zengin bir kelime dağarcığı ile özgüvenli, rahat ve akıcı olarak ifade etme becerisi kazanması hedeflenir. Bu beceriler, diğer tüm alanlarda, öğrenme, kişisel ve sosyal gelişme ile mesleki becerileri edinmenin de ön koşulu olarak kabul edilmektedir.

Tematik yaklaşım esas alınarak hazırlanan öğretim programımızda, okuma ve yazma çalışmaları metin bağlantılı uygulamalarla desteklenir. Anka Bilim Ortaokulunda öğrencilerimize kitap okuma sevgisi kazandırmak için etkileşimli okuma saatleri, yazar buluşmaları, yazarla atölye çalışmaları gibi etkinlikler düzenlenir.

Nasıl Yardımcı Olabiliriz?