Ortaokul Türkçe Dersi

Türkçe Dersi Öğretim Programı’nın temel hedefi, öğrencilerimizin yaşam boyu kullanacakları temel dil becerilerini geliştirerek etkili kullanabilmelerini sağlamaktır. Bu beceriler, diğer tüm alanlarda, öğrenme, kişisel ve sosyal gelişme ile mesleki becerileri edinmenin de ön koşulu olarak kabul edilmektedir. Tematik yaklaşım esas alınarak hazırlanan öğretim programımızda, okuma ve yazma çalışmaları metin bağlantılı uygulamalarla desteklenir. Anka Bilim Ortaokulunda öğrencilerimize kitap okuma sevgisi kazandırmak için etkileşimli okuma saatleri, yazar buluşmaları, yazarla atölye çalışmaları gibi etkinlikler düzenlenir.   Öğrencilerimizin bulundukları her ortamda kendi düşüncesini zengin bir kelime dağarcığı ile özgüvenli, rahat ve akıcı olarak ifade etme becerisi kazanması hedeflenir.

Okulumuzda uygulanan Türkçe Dersi Öğretim Programı ile öğrencilerimizin;

  • Türkçeyi, konuşma ve yazma kurallarına uygun olarak bilinçli, doğru ve özenli kullanmaları
  • Söz varlığını zenginleştirerek dil zevki ve bilincine ulaşmaları; duygu, düşünce ve hayal dünyalarını geliştirmeleri
  • Bilgiyi araştırma, keşfetme, yorumlama ve zihinde yapılandırma becerilerini geliştirmeleri,
  • Basılı materyaller ile çoklu medya kaynaklarından bilgiye erişme, bilgiyi düzenleme, sorgulama, kullanma ve üretme becerilerini edinmeleri
  • Okuduklarını anlayarak eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirmeleri
  • Türk ve dünya kültür ve sanatına ait eserler aracılığıyla estetik ve sanatsal değerleri fark etmeleri ve benimsemeleri

amaçlanır.

Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Call Now Button