Ortaokul Sosyal Bilgiler

Sosyal Bilgiler derslerinde; tarih, coğrafya, sosyoloji, felsefe gibi sosyal bilimlerin farklı alanları, sınıf düzeylerine uygun olarak, bütünleştirilmiş şekilde işlenir. Öğrencilerimizin Sosyal Bilgiler dersi ile toplumların yapısını, insanı araştırma ve değerlendirme yollarını, yine yaşamdan verilen somut örneklerle kavramaları sağlanır. Bu bağlamda, gezi programları planlanarak, sosyal ve tarihî mekânların da birer öğrenme ortamına dönüşmesi hedeflenir. Anka Bilim Ortaokulunda konusuna özgü içeriklerle donanmış olan Sosyal Bilgiler dersliğimizde sınıf içi aktif etkinliklerle planlanmış öğretim programımızla öğrencilerimizde kalıcı öğrenme sağlanması hedeflenmiştir.

Okulumuzda uygulanan Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı ile öğrencilerimizin;

  • Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı, vatanını ve milletini seven, haklarını bilen ve kullanan, sorumluluklarını yerine getiren, millî bilince sahip birer vatandaş olarak yetişmeleri,
  • Yaşadığı çevre ile dünyanın genel coğrafi özelliklerini tanıyarak insan ile çevre arasındaki etkileşimi açıklamaları ve mekânı algılama becerilerini geliştirmeleri,
  • Doğal çevrenin ve kaynakların sınırlılığının farkına varmaları, çevre duyarlılığı içerisinde doğal kaynakları korumaya çalışmaları ve sürdürülebilir bir çevre anlayışına sahip olmaları,
  • Farklı dönem ve mekânlara ait tarihsel kanıtları sorgulayarak insanlar, nesneler, olaylar ve olgular arasındaki benzerlik ve farklılıkları belirlemeleri, değişim ve sürekliliği algılamaları,
  • Toplumsal ilişkileri düzenlemek ve karşılaştığı sorunları çözmek için temel iletişim becerileri ile sosyal bilimlerin temel kavram ve yöntemlerini kullanabilmeleri,
  • İnsan hakları, ulusal egemenlik, demokrasi, laiklik, cumhuriyet kavramlarının tarihsel süreçlerini ve günümüz Türkiye’si üzerindeki etkilerini kavrayarak yaşamını demokratik kurallara göre düzenlemeleri,

amaçlanır.

Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Call Now Button