Ortaokul Müzik Dersi

Müzik Dersi Öğretim Programında, her sınıf düzeyinde dört öğrenme alanı yer almaktadır: Dinleme-söyleme, müziksel algı ve bilgilenme, yaratıcılık ve müzik kültürü. Müzik dersi, doğası gereği, katılımcı, sürekli geliştirilebilir, yeniliklere açık ve değişime öncülük eden bir yapıya sahiptir. Anka Bilim Ortaokulu olarak öğrencilerimizin aynı zamanda yeteneklerini keşfederek gerek koro gerek bireysel çalışmalar gerekse enstrüman eğitimi ile kendilerini müzik alanında özgüvenli olarak ifade etmelerine olanak sağlanması hedeflenmektedir.

Okulumuzda uygulanan Müzik Dersi Öğretim Programı ile öğrencilerimizin;

  • Müziği tanıyabilme, Müzik – beden uyumunu sağlayabilme,
  • Müzikle toplum arasındaki bağı görebilme,
  • Müzikle kültür, tarih ve estetik arasında bağ kurabilme,
  • Müziğin bir bilim dalı olarak da farklı bilimlerle ilişkisini kurabilme,
  • Müziğin her insan için öğrenilebilir olduğunu anlayabilme,
  • Dinleme, söyleme ve ritimsel etkinliklerle müzik yapabilme,
  • Kendini müzik yoluyla ifade edebilme,
  • Müzik teknolojilerini kullanabilme,
  • Etkin müzik üreticisi olabilme beceri ve yetkinliklerinin geliştirilmesi

amaçlanır.

Nasıl Yardımcı Olabiliriz?