Ortaokul Görsel Sanatlar

Görsel Sanatlar eğitimi, öğrencilerimizin, sanat yoluyla kendilerini ifade edebilmeleri, estetik bilinç edinmeleri ve bunu yaşamlarına aktarabilmeleri açısından önemlidir. Ortaokul düzeyinde, genel olarak sanatçıların form, materyal ve sembolleri eserlerinde nasıl kullandıklarının analiz edilmesi ve değerlendirilmesi; sanat eserinin meydana gelmesinde yaratıcı sürecin keşfi, geleneksel ve çağdaş sanat materyallerinin nasıl kullanılarak tasarım yapılabildiği, görsel sanat dilinin geliştirilmesi ve farklı tekniklerin bir arada kullanılması üzerine odaklanılmıştır.

Anka Bilim Ortaokulu olarak öğrencilerimizin yaşantılarında sanatın özel bir yer tutması hedeflenir. Sanata ve sanat eserine değer veren, sanat eserleri karşısında kendine ait bir fikri olan, evrensel sanat değerlerine ve yeniliğe açık bireyler olarak yetişmeleri hedeflenir.

Okulumuzda uygulanan Görsel Sanatlar Dersi Öğretim Programı ile öğrencilerimizin;

 • Görsel okuryazarlık, algı ve estetik bilincine sahip,
 • Görsel sanatlar alanındaki temel kavram ve uygulamalar konusunda bilgi, beceri ve anlayışa sahip,
 • Görsel sanatlar ile ilgili tartışmalara etkin olarak katılan ve bu tartışmaları değerlendiren,
 • Görsel sanatların doğası ve kökenini inceleyen, değerini sorgulayan,
 • Güncel kültür-sanat nesnelerini/tasarımlarını bilinçli olarak izleyen,
 • Kendi kültürü ile diğer kültürlere ait kültürel mirasın değerini anlayan ve onları koruyan,
 • Görsel sanat çalışmalarında bilgi, malzeme, beceri, teknik ile teknolojiyi etkin ve güvenli bir şekilde kullanarak düşüncelerini ifade eden,
 • Görsel Sanatları diğer disiplinlerle ilişkilendiren,
 • Sanat alanında etik davranış gösteren,
 • Sanat alanıyla ilgili meslekleri tanıyan,
 • Görsel Sanatları öğrenmeye ve uygulamaya istekli bireyler yetiştirmektir.

amaçlanır.

Nasıl Yardımcı Olabiliriz?