Ortaokul Düşünme Eğitimi

Düşünme Eğitimi dersi, belirli bir alan bilgisinin öğretilmesini amaçlamaz. Mantık, felsefe, düşünce tarihi gibi birçok alanın bilgi ve deneyiminden yararlanarak, düşünme yetisinin eğitilmesini; eleştirel, yaratıcı, analitik ve yansıtıcı düşünme beceri ve tutumlarının kazandırılmasını amaçlayan bir derstir. Bu özelliği ile disiplinler arası bir nitelik taşımaktadır.

Nasıl Yardımcı Olabiliriz?