Ortaokul Düşünme Eğitimi

Düşünme Eğitimi dersi, belirli bir alan bilgisinin öğretilmesini amaçlamaz. Mantık, felsefe, düşünce tarihi gibi birçok alanın bilgi ve deneyiminden yararlanarak, düşünme yetisinin eğitilmesini; eleştirel, yaratıcı, analitik ve yansıtıcı düşünme beceri ve tutumlarının kazandırılmasını amaçlayan bir derstir. Bu özelliği ile disiplinlerarası bir nitelik taşımaktadır.

Okulumuzda uygulanan Düşünme Eğitimi Dersi Öğretim Programı ile öğrencilerimizin;

  • Analitik ve eleştirel düşünmeleri,
  • Sistemli ve bütüncül düşünme becerisine sahip olmaları,
  • Yaratıcı düşünme becerisi edinmeleri,
  • Esnek, alternatifli düşünebilme becerilerini geliştirmeleri,
  • Bilme ve öğrenme isteği duymaları,
  • Sorun çözme becerilerini pekiştirmeleri,
  • Görüşlerini açık ve etkili biçimde sunmaları,
  • Düşünme eyleminde yerel/kültürel ve evrensel değerleri gözetmeleri,
  • Düşünce farklılıklarına saygıyı öğrenmeleri,

amaçlanır.

Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Call Now Button