Ortaokul Beden Eğitimi ve Spor

Beden Eğitimi ve Spor dersinin genel amacı; öğrencilerin yaşamları boyunca kullanacakları aktif ve sağlıklı hayat becerileri, kavramları ve stratejileri ile birlikte öz yönetim ve düşünme becerilerini de geliştirebilmeleridir. Derslerimizle, öğrencilerimize, dayanıklılık, çabukluk, esneklik, hareketlilik, koordinasyon, kuvvet ve ritim kazandırılır.

Okulumuzda uygulanan Beden Eğitimi ve Spor Dersi Öğretim Programı ile öğrencilerimizin;

  • Çeşitli fiziksel etkinliklere ve sporlara özgü hareket becerilerini geliştirmeleri,
  • Hareket kavramlarını, ilkelerini ve stratejilerini, çeşitli fiziksel etkinliklerde ve sporlarda kullanmaları,
  • Sağlığını korumak için fiziksel etkinliklere ve sporlara düzenli olarak katılmaları,
  • Beden eğitimi ve sporla ilgili kültürel birikim ve değerlerimizi kavramaları,
  • Beden eğitimi ve spor yoluyla öz yönetim, iletişim, iş birliği, adil oyun (fair play), sosyal sorumluluk, liderlik özelliklerini geliştirmeleri,

amaçlanır.

Nasıl Yardımcı Olabiliriz?