anka Bilim

Bursluluk ve Kabul Sınavı Yönergesi

1-Sınav öncesi kimlik kontrolü ve sınıflara yerleşim işlemlerinin yapılabilmesi için öğrencinin sınav başlamadan 30 dakika önce okulumuzda bulunması gerekmektedir.

2-Sınava girecek öğrenciler yanlarında, kimlik belgesi, kurşun kalem ve silgi bulundurmalıdır. Kimlik belgesi bulunmayan öğrenciler sınava kabul edilmeyecektir.

3-Öğrencilerin cep telefonu, haberleşme aracı ve bilgisayar benzeri elektronik eşyalarını sınav gözetmenine teslim etmeleri gerekmektedir. Aday yanında cetvel, pergel hesap makinası gibi yardımcı araçları bulunduramaz.

4-Sınav soruları, öğrencilerin şu an okuduğu sınıfa ait konuları kapsamaktadır.

5-Sınav kitapçıklarının üzerine ad soyadı yazılması ve sınav bitiminde kitapçıkların gözetmene teslim edilmesi gerekmektedir. Müsvedde olarak soru kitapçığında boş bırakılan yerler kullanılacaktır.

6-Sınav başlangıcından itibaren lise öğrencilerinin ilk 30 dakika ve son 15 dakika, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin sınav süresince sınav salonundan ayrılmalarına izin verilmeyecektir.

7-Sınav salonunda son iki kişi kalması durumunda, her iki öğrencinin birbirini beklemesi gerekmektedir.

8-Farklı seanslarda birden fazla sınava girdiği tespit edilen öğrencinin her iki sınavı da geçersiz sayılacaktır.

9-Sınava katılım ücreti alınmayacaktır.

 * Öğrencilerin kazanacakları burs sınava girdikleri kademe (ortaokul ya da lise) için geçerlidir. Öğrencilerin Özel Anka Bilim Koleji Burs Yönetmeliği’nde belirtilen koşulları sağlamaları ve erken kayıt döneminde kayıt yenilenmesi koşuluyla, bursları ilgili kademenin sonuna kadar devam eder.

2022 Yılı Bursluluk Sınavı Soru Sayısı ve Süreleri (İlkokul ve Ortaokul)

2022 Yılı Bursluluk Sınavı Soru Sayısı ve Süreleri (Lise)

lise-2048x625