Lise Ölçme ve Değerlendirme

Öğrencilerimizin bireysel gelişim ve öğrenme farklılıkları ile sınıflara özgü veriler, sınıf içi ve dışı eğitim planlamalarımıza, uygulamalarımıza ve sürece dayalı değerlendirmelerimize yön verir. Ölçülemeyen verinin geliştirmeye katkı sağlamayacağı yaklaşımı benimsenerek, öğrencilerimizin gelişimleri izlenir, değerlendirilir ve gerekli iyileştirmeleri yapılır.

Öğrencilerimizin Gelişim Ayak İzleri

Ölçme ve değerlendirme çalışmalarımız, öğrenme düzeylerini geliştirmek ve desteklemek amacıyla, öğrencilerimizin neyi bildiğine, anladığına ve yapabildiğine odaklanır. Öğrenme süreçleriyle öğrencilerimizin gelişim ayak izleri yakından takip edilerek, gerekli görülen iyileştirme çalışmaları yapılır. Gereksinimler doğrultusunda uygulanan farklılaştırmalarla, belirlenen hedeflere ulaşılır.

Sürece Dayalı Ölçme ve Değerlendirme

Ölçme ve değerlendirmede süreç odaklı çalışmalar, öğrencinin çabasını, birikimini ve yeterlilik düzeyini göstermesi açısından önemli ve anlamlı sonuçlar verir. Okulumuzda, sadece akademik sınavlar değil, portfolyo düzenleme, proje hazırlama gibi sürece dayalı çalışmalar da izlenip veri olarak değerlendirilir. Sonuçlar ölçme ve değerlendirmeye dahil edilerek, öğrencilerimizin performanslarının en üst noktaya ulaşması için çalışılır.

Nasıl Yardımcı Olabiliriz?