Lise Kimya Dersi

Toplumsal değişim ve gelişimin giderek ivme kazandığı, bilgi ve iletişim teknolojilerinin insan hayatının her anını etkilediği çağımızda, gelişmeleri sürekli takip ederek kendisini yenileyebilen, teorik bilgisini ve öğrendiklerini günlük hayatına aktarabilen bireyler yetiştirmek amacıyla; Kimya programımız, laboratuvar çalışmaları ve araştırma projeleriyle desteklenir. Öğrencilerimizin bilimsel araştırma, eleştirel düşünme ve sorgulama becerilerini hayatın her alanında kullanabilmeleri için, makale, belgesel yorumlama, deney tasarlama, yürütme ve deney sonuçlarını analiz etme çalışmaları yapılır.

Okulumuzda uygulanan Kimya Programı ile öğrencilerimizin;

  • Kimya biliminin temel kavramları, ilkeleri, modelleri, teorileri ve yasaları hakkında bilgi sahibi olmaları,
  • Kimya dersinde edindikleri bilgi ve becerileri günlük hayat, sağlık, sanayi ve çevre ile ilgili olayları açıklamada kullanmaları,
  • Dünyada kimya biliminin gelişimine katkı sağlamış bilim insanları ve çalışmaları hakkında bilgi sahibi olmaları ve bu çalışmaları etkileyen sosyal, kültürel, ekonomik, çevresel koşulları kavramaları,
  • Kimyanın topluma, sosyal hayata, ekonomiye ve teknolojiye katkılarının farkına vararak, kimyasal teknolojilerin hayata yansıyan olumlu ve olumsuz yanlarını ayırt edebilmeleri,
  • Bilişim teknolojilerini kullanarak edindikleri bilgileri, kimyanın sembolik diline ve bilimsel içeriğe uygun olarak düzenlemeleri, sunmaları, raporlaştırmaları ve paylaşmaları, deney yaparak veri elde etmeleri, bu verileri kullanarak çıkarım yapmaları, yorumlamaları ve genellemelere ulaşmaları,
  • Kimya dersinde edindikleri bilgi, beceri ve yeterlilikleri kullanarak insanlığın yararına olacak yeni fikirler üretmeye ve özgün çalışmalar yapmaya istek duymaları,

amaçlanır.

Nasıl Yardımcı Olabiliriz?