İlkokul Türkçe

Ana dil, öğrencilerin zihinsel becerilerini geliştirme, iletişim kurma, duygu ve düşüncelerini ifade etme, bilgi edinme ve öğrenmelerinde önemli bir yere sahiptir. Ana dilin gelişimi, öğrencilerin olayları sorgulama, çok yönlü düşünme, değerlendirme, karar verme, sosyalleşme ve çağdaşlaşma süreçlerini kolaylaştırır.

Bu gerçekten hareketle, Türkçe derslerimizde; üst düzey düşünme becerileri, 1.sınıftan 4.sınıfa kadar, sarmal bir yapı içerisinde kazandırılır. Öğrencilerimizin temel dil becerilerini etkin düzeyde kullanarak, iyi bir okur yazar olmaları hedeflenir. Türk ve dünya edebiyatının seçkin örnekleri öğrencilerle buluşturularak, eserlerin/metinlerin anlaşılması ve çözümlenmesi, anlamlandırılması, okunan eserlerin/metinlerin değerlendirilmesine yönelik etkinlikler yapılır.

Uzun bir süreç isteyen yazma becerisinin kazanılması ve istenen amaçlara ulaşılması, ancak çeşitli ve özendirici yazma uygulamalarıyla mümkün olabilir. Bu nedenle; 1 ve 2. sınıflarda Eğlenceli Yazma, 3. ve 4. sınıflarda Yaratıcı Yazma dersleri ile öğrencilerin yazma becerileri geliştirilir.

Öğrencilerin dinleme ve konuşma becerilerini geliştirici etkinlikler okuma ve yazma süreçleri ile bütünleşik olarak ele alınır.

Nasıl yardımcı olabiliriz?