İlkokul Müzik

Müzik derslerimizde, öğrencilerimizin İlgi ve yetenekleri doğrultusunda müzik etkinliklerine yönelmeleri müziğe yönelik olumlu tutum sergilemeleri, sanata ve sanatçıya değer vermeleri hedeflenir.

Özel Anka Bilim İlkokulu’nda öğrencilerimizin, müzik yoluyla; estetik yönünü geliştirmek, yaratıcılıklarını ve yeteneklerini geliştirmek, yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası müzik türlerini tanıyarak farklı kültürlere ait ögeleri zenginlik olarak algılamasını sağlamak amacıyla, öğrenme süreçlerini zevkli hâle getirecek oyunlar ve etkinliklere yer verilir.

Nasıl yardımcı olabiliriz?