İlkokul Hayat Bilgisi

Hayat Bilgisi derslerimizde, öğrencilerimizin kendi girişimleriyle gerçekleştirecekleri ve öğretmenlerin öğrencilere doğrudan bilgi aktarmak yerine sadece yol gösterici olacağı etkinlikler (SCAMPER, istasyon çalışmaları, grup çalışmaları vb.) kullanılır. Öğrencilerimizin, öğrenmekten keyif alan, kendini, ülkesini ve doğayı tanıyan, koruyan ve geliştiren, gündelik yaşamda gereksinim duyulan temel bilgilere, yaşam becerilerine ve çağın gerektirdiği donanıma sahip olmaları sağlanır.

Derslerimizin bir saati, Fen laboratuvarlarında STEAM uygulamalarını destekleyecek etkinliklerle gerçekleştirilir.

Nasıl yardımcı olabiliriz?