İlkokul Fen Bilimleri

Fen Bilimleri derslerimizde, disiplinler arası bir bakış açısıyla araştırmaya-sorgulamaya dayalı öğrenme yaklaşımı temel alınır. Hazırlanan etkinlikler aracılığıyla; öğrencilerin fen okur yazarlığının arttırılması ve bilimsel süreç becerilerini etkin olarak kullanmaları amaçlanır.

Derslerimizde öğrencilerimizin yaş özellikleri dikkate alınarak araştırma, sorgulama, problem çözme ve karar verme süreçlerine katılmasını sağlayacak çeşitli yöntem ve teknikler (gözlem, inceleme, küçük ve büyük grup tartışmaları, deney yapma, vb) kullanılır. Öğrencilerimiz, araştırma-sorgulama sürecinde “Neden?”, problem çözme sürecinde “Nasıl?”, karar verme sürecinde ise “Ne yapılmalı?” sorularına yanıt ararlar.

Nasıl yardımcı olabiliriz?