İlkokul Düşünme Eğitimi

Düşünme becerileri derslerinde, öğrencilerimiz deneyerek ve sorarak öğrenmenin keyfini sürerken, kendi potansiyellerinin farkında, bilinçli bireyler olmaları yönünde gelişimleri sağlanır.

Öğrencilerimizin topluma faydalı, katma değer üreten, anlayan, farklılıklara saygı duyan, düşünme üzerine düşünmeyi bilen bireyler olarak yetişmesi amaçlanır. Bu nedenle, programın içeriğini oluşturan Benzerlikler ve Ayrılıklar, Serileme, Sınıflandırma ve Anoloji gibi modüllere yönelik bilişsel becerileri geliştirecek etkinliklere yer verilir.

Nasıl yardımcı olabiliriz?