İlkokul Yaratıcı Drama

Öğrencilerin hareket etme güdüsünü ve aynı zamanda yaratma duygusunu bir araya getiren yaratıcı drama çalışmaları haftada bir saat uygulanır. Öğrenciler bu sayede iş birliği yapmayı, grupla hareket etmeyi, gerektiğinde lider gerektiğinde lideri izleyen olmayı, kendini farklı yollarla ifade etmeyi öğrenir. Canlandırma çalışmaları ile hayatın provasını yapma şansı bulurlar. Değerlendirme çemberleri ile duygularını ifade etme, etkinlik ve süreçler ile ilgili yorum yapma ve karar alma şansı yakalarlar.

Nasıl yardımcı olabiliriz?