Ankara Kolej

Türkiye’nin en iyi eğitim kampüsü ödülüne sahip Anka Bilim Koleji, uluslararası standartlarda eğitim programları, öğrenci merkezli eğitim anlayışı ile Ankara kolej tercihleri arasında ilk sıralarda yer alır. Güçlü eğitim kadrosuyla dünya vatandaşları yetiştirmeyi hedefler. Her çocuk doğru ışıkta parlar anlayışı ile çıktığımız bu yolda, 1.500 öğrenci kapasitesi ile anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise düzeyinde öğrenciler için tecrübeli kadrosu ile fark yaratır.

Ankara Kolej Tercihi İçin Anka Bilim Koleji

Anka Bilim Koleji ödüllü kampüsü ile öğrencilere eğitim ortamının yanı sıra yaşam alanı sunar. İlgi alanlarına göre yönelebilecekleri imkanlar sağlanır. Anka Bilim Vadisi ile STEM, Robotik , Ardunio gibi bilişim ağırlıklı uygulamalar ile hayal ettiklerini üretebildikleri bir alana sahiptirler. Anka Sanat Bahçesinde yeteneklerinin farkına vararak çeşitli sanat dallarını tanıyıp entelektüel olarak gelişirler. Felsefe tartışmalarında, eleştirel ve sorgulayıcı düşünme açılarını geliştirirler. Yüzme havuzu, açık ve kapalı spor salonu ile yetenekli oldukları spor alanlarına yönlendirilerek fiziksel gelişimleri takip edilir.

Öğrenciler, zengin bir kütüphane ve koridorlardaki okuma durakları ile okuma sevgisi ve alışkanlığı kazanır. Kodlama ve tasarım atölyeleri ile teknolojik gelişmeleri takip eder ve çağa uyum sağlar. Konferans salonu ile her alanda kendini geliştirdiği ve ifade etmeyi öğrenir. Anka Bilim Kolejinde öğrenciler Ankara kolej ortamında dünya standartlarını yakalar. 1700 m2 kapalı alanı ile anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise kademelerinde modern dersliklerde öğrencilerin hak ettiği bir kampüste eğitim ortamı sunulur.

Öğrenme şekilleri teknolojik gelişmeler ve yaşam şartlarının farklılaşması ile sürekli değişir. Bu nedenle gelişmeleri takip etmek, uyarlamak ve uyum sağlamak gerekir. Ankara kolej seçeneklerinden Anka bilim kolejinde eğitim yaklaşımı MEB müfredatı ve uluslararası eğitim programları ile uyumludur. Yeniliklere adapte olacak şekilde esnektir.

Eğitim programları öğrenciyi merkeze alan, merak ettiren, araştırma yaptıran, basit kavramların tekrarı ile zor ve karmaşık problemler çözmeyi sağlayan sarmal yapıdadır. Öğrencilere üst düzey düşünme yani analiz, sentez, değerlendirme yapma, problem çözme, eleştirel yaklaşım becerileri kazandırır. Üretmek için çaba sarf eden bireyler olmalarına gayret edilir. Sosyal beceriler, saygı, empati, hoşgörü gibi değerler kazandırarak topluma faydalı bireyler olmaları amaçlanır.

Öğretmenler, öğretim sürecinde yol göstericidir. Bilgiyi aktarmak yerine, bilgiye ulaşmada rehberlik eder. Nihai hedef olan öğrenmeyi öğrenmek ilkesini kazandırarak, bilgiyi etkin kullanmalarını sağlayacak şekilde mentörlük eder.

Öğrenme programları tam öğrenmeyi sağlamak ve kalıcı öğrenmeyi gerçekleştirmek için uygulama ağırlıklıdır. Bilgiyi kavrar, uygular, yorumlar, değerlendirir ve farklı bakış açıları geliştirerek öğrenmeyi gerçekleştirir. Bireysel farklılıkları dikkate alarak, her öğrencinin öğrenme düzeyine uygun etkinliklerle, eksikleri tamamlayarak, kişisel farkındalıklarının bilincinde olmaları sağlanır. İlgi alanlarına göre yetenekleri doğrultusunda yönlendirmelerle farklı beceriler kazandırılır.

Neden Anka Bilim Koleji?

Anka Bilim Koleji, öğrencileri, anaokulundan başlayarak üniversite hayatına kadar akademik ve sosyal alanlarda destekler, ilgi ve yeteneklerine göre yönlendirir. Öğrenmeyi öğreten, yol gösterici, bilgi üretmeyi sağlayan eğitim yaklaşımları sayesinde kendini gerçekleştiren bireyler olmasını sağlar.

“Her çocuk doğru ışıkta parlar” anlayışı ile bireysel farklılıklara saygılı, öğrencilerin kademelerine, yaşlarına, öğrenme durumlarına göre öğretim programları hazırlar. Veliler tüm süreçten haberdar ve sürece dahildir. Sınıf mevcudu sabit, her öğrenciyi birebir takip etmenin mümkün olduğu şekildedir. Rehberlik hizmetleri, öğrencilerin duygusal gelişimleri için önleyici ve destekleyici çalışmalar yapar. Oryantasyon, öğrenci takibi, motivasyon, disiplin, kaygı gibi pek çok alanda rehberlik çalışmaları yapılır.

Anka Bilim Kolejinde öğrenme, günlük yaşam becerilerinden ayrı değildir.

Öğrenci bilgiyi günlük yaşamında kullanmayı öğrenir. Kampüsün sağladığı olanaklar ile öğrendiği bilgileri uygulayabildiği için kalıcı hale gelir.

Anka Bilim Koleji, esnek eğitim programları sayesinde değişen koşullara hızla uyum sağlayan bir okuldur. Gelişen teknoloji, sürekli değişen şartlar hızlı bir adaptasyon gerektirir. Tecrübeli ve dinamik kadrosu ile gelişmeleri takip eder. Güncel yaşamın koşullarına uygun, öğrenciler için faydalı olan öğretim yöntemlerini uygular.

Öğrenciler topluma hizmet etme bilinci ile sosyal sorumluluk projelerinde yer alır. Sivil toplum kuruluşları ve belediyelerle işbirliği yaparak sorun veya ihtiyaçlara yönelik çözüm üretirler. Gelişim atölyelerinde, öğrencilerin seviyelerine uygun şekilde, bireysel ya da grup projeleri ile topluma hizmet çalışmaları yapılır. Sosyal sorumluluk projeleri ile insanlığa faydalı, ekip çalışması ruhunda üreten, toplumsal fayda bilincine sahip bireyler olarak yetiştirilir.

Yurt içinde ve yurt dışında proje işbirliği yapılan kurumlar vasıtası ile bilim, kültür, sanat, spor dallarında gelişim sağlayacak gerekli ortamlar hazırlanır. Öğrenciler, işbirlikleri sayesinde okul sınırlarını aşar ve güncel yaklaşımları takip ederek gelişir.

Ankara kolej seçeneklerinde okul ücretleri çok çeşitlidir. Anka Bilim Koleji erken kayıt avantajları da değerlendirildiğinde kaliteli eğitimi, çocuğunu özel okula göndermek isteyen her bütçeye uygun şekilde sunar.

Ankara Kolej Şartlarında Dünya Vatandaşı Yetiştirmek İçin Doğru Adres: Anka Bilim Koleji

Anka Bilim Koleji Ankara kolej standartlarının ötesinde dünya vatandaşları yetiştirmeyi amaçlayan bir eğitim verir. İngilizce eğitimi ile dünyada en çok konuşulan dil için yetkinlik kazandırır. Mezuniyetten sonra öğrencinin İngilizce seviyesi kendisini yazılı ve sözlü ifade etmesine yeterli olacak şekilde kapsamlıdır. İngilizce eğitimi anaokulundan başlar, lise mezuniyetine kadar yoğun şekilde devam eder.

  • Anaokulunda öğrenciler yarım gün İngilizce öğretmeni ile yarım günde sınıf öğretmenleri ile eğitim yapılır.
  • İlkokulda haftada 13 saat İngilizce eğitimi alırlar. İngilizce ders içerikleri tematik ve sorgulama temellidir.
  • Ortaokul kademesinde haftada 16 saat İngilizce eğitimi vardır. Ortaokul sonunda kazandıkları İngilizce becerileri ile kendilerini akıcı şekilde ifade edebilirler. Lise için gerekli olan düzeyi en üst seviyede kazanırlar.
  • Lise kısmında haftada 23 saat İngilizce eğitimi alacak şekilde hazırlık sınıfı vardır. Sonraki sınıflarda haftada 10 saat olacak şekilde devam eder. Öğrenciler İngilizce olarak metin çözümleme, yaratıcı yazma, araştırma yapma seviyesinde eğitim alırlar.
  • İngilizce eğitimi alanında yetkin öğretmenler ve native öğretmenler ile sürdürülür.
  • Öğrenciler uluslararası geçerliliği olan sınavlara girerek yurt dışında seçkin eğitim kurumlarında eğitim şansı elde ederler.
  • Tüm sınıf seviyelerinde yabancı dil ile topluluk önünde konuşma yapılır ve kültürel faaliyetlere katılırlar.

Çift Dilde Eğitim Anka Bilim Kolejinde

Almanca eğitimi ile Avrupa Birliği’nin kullandığı üç dilden biri olan ve Avrupa’da üniversitelerin de tercih ettiği Almancayı yeterli seviyede konuşabilirler.

  • Almanca eğitimi ilkokulda 3 saat ile başlar lise kademesinde 6 saat ile devam eder.
  • Öğrenciler 12. Sınıfın sonunda B1+ seviyesini kazanmış olurlar. Bu seviye birçok üniversitenin kabulü için yeterlidir.
  • Almanca eğitiminin hedefi akıcı düşünme, kendini ifade etme ve araştırma yapabilmektir.

Ankara Koleji olan Anka Bilim Koleji İki yabancı dil eğitimi ile öğrencilerinin dünyaya açılma hayallerinin gerçekleşmesi için koşulları sağlar. Ayrıca yurt dışında öğrenim görmek isteyen öğrenciler için iş birliği içinde olduğu üniversitelerde kariyer fırsatı sunar.

Anka Bilim Koleji, öğrencilerini, Atatürk’ün izinde, vatanını seven, insanlığa faydalı, çağın ötesinde, global bakış açısı ile yetişmiş, toplumsal değerlere saygılı, kültürüne bağlı, entelektüel bakış açısı ile yetiştirmeye gayret sarf eder. Çocuğunuzun gelecek yaşantısında mezunu olmaktan gurur duyacağı ve güvenli bir okulda eğitim almasını isterseniz, Ankara kolej tercihleri içinde yer alan Anka Bilim koleji ile https://ankabilim.k12.tr/iletisim/ iletişime geçiniz. Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde kampüs, eğitim yaklaşımları, yabancı dil eğitimi ve iş birlikleri ile ilgili bilgi için linki ziyaret edebilirsiniz. https://ankabilim.k12.tr/

Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Call Now Button