anka-bilim-koleji-anaokulu-sınıf-etkinlikleri-825x400

Sınıf Etkinlikleri

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım

Anaokulumuzda başlayan teknoloji yolculuğumuzda öğrencilerimizin algoritmik düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi hedeflenir. Hedeflenen gelişim robotik kodlama araçlarıyla desteklenir.  Sınıf içinde başlayan etkinliklerimiz, öğrencilerimizin performansı doğrultusunda Bilim Vadisi’nde devam eder. Öğrencilerimizin bilinçli birer teknoloji kullanıcısı olmaları adına PDR birimimizle iş birliği içinde çalışmalar yürütülür.

Beden Eğitimi

Eğlenceli, fiziksel aktivite odaklı ve temel spor becerilerine dayalı etkinliklerin uygulandığı derslerimizde, yaş gruplarımıza özel hareket eğitimi verilir. Öğrencilerimizin  Psikomotor  becerilerinin yanı sıra   diğer gelişim alanlarının da desteklenmesi hedeflenir.  Gelişimsel süreç eğitimciler tarafından dikkatle izlenir ve bu gözlemler doğrultusunda öğrenciler uygun alanlara yönlendirilir.

Yaratıcı Drama

Öğrencilerin hareket etme güdüsünü ve aynı zamanda yaratma duygusunu bir araya getiren yaratıcı drama çalışmaları anaokulu programımızda önemli bir yere sahiptir. Haftada bir saat olarak branş dersi olarak verilmesinin yanı sıra, diğer derslerimizde de drama basamaklarına sıklıkla yer verilir.  Öğrenciler iş birliği yapmayı, grupla hareket etmeyi, gerektiğinde lider gerektiğinde lideri izleyen olmayı, kendini farklı yollarla ifade etmeyi bu çalışmalarla öğrenir. Drama etkinlikleri, burada ve şimdi “mış” gibi yapmaya dayalıdır. Diğer insanlar, durumlar  ve doğa olayları hakkındaki gözlemlerin geliştirilmesini sağlar.   Canlandırma çalışmaları ile öğrencilerimiz hayatın provasını yapma şansı bulurlar. Değerlendirme çemberleri ise duygularını ifade etme, etkinlik ve süreçlerle ilgili yorum yapma ve karar alma şansı yaratır.

Görsel Sanatlar

Sanat, öğrencinin kendi özelliklerini ortaya çıkarmasında, diğer alanlarla ilgili gelişim sağlamasında, estetik bakış açısı kazanmasında ve kendini ifade etmesinde önemli rol oynar. Bunun yanı sıra, öğrencilerin sanatçıları ve eserlerini tanıması, incelemesi sanatsal süreçleri öğrenmesini sağlar.

Görsel sanat derslerinde öğrencilerimizin, yöntem ve teknikler öğrenerek üretmeleri, üretirken becerilerin farkına varmaları ve bu becerilerini  geliştirmeleri, sanatın sınırlı olmadığını deneyimlemeleri ve çağdaş yaklaşımlarla küçük yaşlarda tanışmaları öncelikli  amacımızdır.

Müzik

Oyunun içinde müzik, müziğin içinde oyun saklıdır. Çocuğa ulaşmak; oyun ve sanatı, dolayısıyla müziği aracı kılmakla kolaylaşır.

Müzik, insan hayatının her evresinde yer tutabilecek bir potansiyel taşır. Erken çocukluk döneminde müzik eğitimine başlamanın ana hedefi çocukta etkin ve sağlıklı bir gelişim sağlamaktır.

Anaokulumuzda müzik dersleri ses, ritim, dinleme ve ayırt etme çalışmaları, nefes ve ses çalışmaları, şarkı söyleme, çalgı çalma, yaratıcı hareket ve dans, müzik eşliğinde hareket, müzikli öykü oluşturma gibi etkinlikler ile gerçekleştirilmektedir.

Müzik etkinlikleri çocuğun psikomotor gelişimini destekler. Müzik aleti kullanımı çocuğun büyük ve küçük kas gruplarını sıklıkla kullanmasını sağlayarak merkezi sinir sisteminin gelişimine neden olur. Tepki hızı, eşgüdüm, denge ve reflekslerin gelişimi, çocuğun tüm yaşamı boyunca farklı alanlarda kullanacağı önemli kazanımlardır.

Satranç

Öğrencilerimiz satranç dersi ile birlikte stratejik düşünme, akıl yürütme, problem çözme, karar verme, inisiyatif kullanma ve rakibe saygı duyma becerilerini kazanırken, aynı zamanda kazanma ve kaybetme ile başa çıkmayı öğrenir.

Seramik

Seramik uygulamaları öğrencilerimizin duyu, motor ve kas becerilerini, boyut algılarını geliştirir. Öğrencilerin yaratıcılıkları ve enerjileri arasında bağ kurup üretim sağlamalarını, üretimlerini yaşamla ve yaşama dair birçok beceriyle ilişkilendirmelerine olanak verir, seramik sanatına ilişkin yöntem ve bakış açısı kazandırır.

Nasıl yardımcı olabiliriz?